Dış Bağlantılar

Araştırma Grupları

Biyoenformatik ve Bilgisayarlı Biyoloji:
Laboratuvarımız resmi olarak 2006 yılında bölümde devam eden biyoenformatik araştırmalarını bir araya toplamak amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarımız, moleküler biyolojiyle ilişkili verilerin analizi ve süreçlerin modellenmesi için hesaplama tekniklerini geliştirmek ve uygulamak üzerine odaklanmıştır. Araştırmalarımızın genel olarak amacı biyologların karmaşık biyolojik sistemleri anlamalarına, açıklamalarına ve davranışlarını öngörmelerine yardımcı olmak için yazılım araçları sağlamaktır. Proteinlerin işlevsel sınıflandırılması, gen ifadesi analizi, protein-protein etkileşimi ve ağ analizi gibi biyoenformatik problemlerine çözümler sunmak için otomatik öğrenme, istatistiksel modelleme ve çizge kuramı gibi alanlardan yöntemler kullanmaktayız. devamı...

Bitirme Projeleri

iCARDEA Projesi: Kişiselleştirilmiş Uyarlanabilir Bakım Planlayıcısı iCARDEA projesi kalp pili takan hastaların, Elektronik Sağlık Kayıtları ve Kişisel Sağlık Kayıtları ile birlikte bu hastaların bilgisayar tarafından yorumlanabilir tıbbi kılavuz modelleriyle takiplerini yarı otomatik bir şekilde sağlamak için geliştirilen akıllı bir platformdur. Bu sistem, kalp hastalarının ziyaretlerinin azaltılmasını ve bu hastalar için karar destek sistemi oluşturulmasını sağlar. Bu sayede, hasta sağlığını teşvik eden, işbirlikçi ve katılımcı bir bakım sağlanmış olur. Bu amaçlar doğrultusunda “Antique Cows” ekibi olarak Bakım Planı Tanımlama ve Bakım Planı İzleme araçlarını geliştirdik.
read more...

Seminerler

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seminerler İngilizce olarak aşağıda listelenmiştir:

Bilgisayar Topluluğu: e-bergi'de bu ay

index.tr.txt · Son değiştirilme: 2012/11/30 15:41 Değiştiren: Ahmet Sacan