Dış Bağlantılar

Araştırma Grupları

Biyoenformatik ve Bilgisayarlı Biyoloji:
Laboratuvarımız resmi olarak 2006 yılında bölümde devam eden biyoenformatik araştırmalarını bir araya toplamak amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarımız, moleküler biyolojiyle ilişkili verilerin analizi ve süreçlerin modellenmesi için hesaplama tekniklerini geliştirmek ve uygulamak üzerine odaklanmıştır. Araştırmalarımızın genel olarak amacı biyologların karmaşık biyolojik sistemleri anlamalarına, açıklamalarına ve davranışlarını öngörmelerine yardımcı olmak için yazılım araçları sağlamaktır. Proteinlerin işlevsel sınıflandırılması, gen ifadesi analizi, protein-protein etkileşimi ve ağ analizi gibi biyoenformatik problemlerine çözümler sunmak için otomatik öğrenme, istatistiksel modelleme ve çizge kuramı gibi alanlardan yöntemler kullanmaktayız. devamı...

Bitirme Projeleri

WEKAREL:
a parallel Weka implementation
by scicomp

Wekarel is going to be a parallel implementation of popular machine learning software Weka, and will keen on achieving data and task parallelism while evaluating clusters and classifiers. As Wekarel is going to be like a fork of Weka that works in parallelization, that's why it is going to possess the portability, reliability, usability and object oriented approach inherited from original Weka. read more...

Seminerler

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seminerler İngilizce olarak aşağıda listelenmiştir:

Bilgisayar Topluluğu: e-bergi'de bu ay

index.tr.txt · Son değiştirilme: 2012/11/30 15:41 Değiştiren: Ahmet Sacan