Dış Bağlantılar

Araştırma Grupları

Biyoenformatik ve Bilgisayarlı Biyoloji:
Laboratuvarımız resmi olarak 2006 yılında bölümde devam eden biyoenformatik araştırmalarını bir araya toplamak amacıyla kurulmuştur. Çalışmalarımız, moleküler biyolojiyle ilişkili verilerin analizi ve süreçlerin modellenmesi için hesaplama tekniklerini geliştirmek ve uygulamak üzerine odaklanmıştır. Araştırmalarımızın genel olarak amacı biyologların karmaşık biyolojik sistemleri anlamalarına, açıklamalarına ve davranışlarını öngörmelerine yardımcı olmak için yazılım araçları sağlamaktır. Proteinlerin işlevsel sınıflandırılması, gen ifadesi analizi, protein-protein etkileşimi ve ağ analizi gibi biyoenformatik problemlerine çözümler sunmak için otomatik öğrenme, istatistiksel modelleme ve çizge kuramı gibi alanlardan yöntemler kullanmaktayız. devamı...

Bitirme Projeleri

YAVER: In the present day, mobile devices are commonly used by most of the people in any kind of environment and situation. Despite the fact that uses of these devices are so widespread, unfortunately, screens of mobile devices are not legible when we consider some difficult environmental cases. “Yaver”, name of our product, will be a Java-based application for a mobile device, which helps accomplishing missions of a military team leader. This specific soldier will be able to get missions from command center and send messages to center through this application. Mission related information which is got from center will be accessible on the user interface. We will develop a system which works in mobile devices to determine environmental conditions and to adapt user interface for these cases. Camera is the sensor which provides us to recognize environmental changes. read more...

Seminerler

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seminerler İngilizce olarak aşağıda listelenmiştir:

index.tr.txt · Son değiştirilme: 2012/11/30 15:41 Değiştiren: Ahmet Sacan