Dış Bağlantılar

Araştırma Grupları

Veri Madenciliği Grubu:
Veri madenciliği veride yer alan, fakat önceden bilinmeyen, gizli ve ilginç bilgilerin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu gizli ve ilginç bilgiler farklı tiplerdedir ve bu bilgilerin belirlenmesi için sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kuralları gibi farklı yaklaşımlar kullanılır. Bölümümüzde veri madenciliği ile ilgili araştırmalar temel olarak çoklu ilişkisel veri madenciliği ve web madenciliği konularına odaklanmıştır. Yakın zamanda yapılan araştırmalar web madenciliğinde ve çoklu ilişkisel veri madenciliğinde semantik bilgilerin daha rafine ve semantik örüntüler elde etmek üzere kullanılması üzerinedir. Devamı...

Bitirme Projeleri

YGAlib YGAlib - A parallel genetic algorithms library: YGAlib is a library based on GAlib. It aims to provide parallelization of genetic algorithms in GAlib hidden from the user. The library is designed to be used by multiprocessor systems (such as METU CENG HPC) by taking advantage of the parallel processors performance. The parallelization is hidden by means of hiding the intercommunication and synchronization of parallel processors during the coding phase of genetic algorithm. The user is able to code for parallel computers with YGAlib, very similar to writing a sequential code using GAlib, with the abstraction that YGAlib will provide .

read more...

Seminerler

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seminerler İngilizce olarak aşağıda listelenmiştir:

index.tr.txt · Son değiştirilme: 2012/11/30 15:41 Değiştiren: Ahmet Sacan