Quick Links

External Links

Research

cgv.jpg Computer Graphics And Visualization:
METU Computer Graphics and Visualization Research Group (CGV) is formed to study various research areas of computer graphics and visualization in 1996. More specifically CGV has been involved in the following specific research areas: Game Technologies: massively multiplayer online games, serious games, architectures; Geometrical Modeling: multiresolution, virtual sculpting; Global Illumination and Rendering: ray tracing and radiosity, occlusion culling; GPU Programming: gpu ray casting, volume rendering, smoke generation; Modeling and Simulation: C4ISR systems, agent based simulations, driving simulators; Visualization for different domains: volumetric objects, bioinformatics, cultural heritage, military and road safety. read more...

Senior Design Projects

Yaver: İsminden de anlaşılacağı gibi askeri amaçlara hizmet eden ve askerlerimize zorlu doğa şartlarında yardımcı olmasını umduğumuz bu uygulama, askeri takım liderleri tarafından kullanılabilecek ve oluşan bazı problemleri en kısa zamanda diğer birimlere bildirecek şekilde tasarlanmıştır. Yaveri kısaca anlatmak istersel, kullanıcının ve çevresindeki birkaç kilometre karelik alanın görüntülendiği ve sürekli güncellenen bir harita programı ve çeşitli yardımcı bileşenlerden oluşmaktadır. YAVER, komuta merkezi adını verdiğimiz bir merkezle sürekli iletişim halinde olan ve bu merkez tarafından verilmiş görevleri askeri takım liderine ulaştırabilen bir uygulamadır. Yine aynı şekilde askeri takım liderlerinin mesajlarını da komuta merkezine iletebilir. Askerler zorlu doğa şartlarında hareketli ve değişen ışık şartları altında görevlerini sürdürmekteler. Biz bu program ile bu şartları ciddi bir doğrulukta tespit edip, arayüzü, daha kullanışlı hale getirmeye çalıştık. Kullanıcı dostluğunu artırabilmek adına, arayüzlerin nasıl davranacağını da kullanıcının seçebileceği bir panel mevcuttur. read more...

Seminars

Alumni Spotlight

spot.jpg Uğur Doğrusöz is currently an Associate Professor of Computer Engineering in Bilkent University. His research interests include information visualization, graph algorithms, and bioinformatics. read more...

Computer Club: This month in e-bergi

e-bergi is a Turkish online magazine prepared by Computer Club

index.txt · Last modified: 2014/10/24 17:21 by Ahmet Sacan