Quick Links

External Links

Research

sensim.jpg MODSIM - Modeling and Simulation:
Middle East Technical University - Turkish Armed Forces Modeling and Simulation Research and Development Center (METU-TAF MODSIMMER) was established to facilitate the development of an integrated Joint Operations Simulation System (JOSIMS) in line with 21st Century technologies and standards based on a collaboration agreement between Turkish Armed Forces (TAF), Undersecretariat for Defense Industries (SSM) and Middle East Technical University (METU). read more...

Senior Design Projects

Yaver: İsminden de anlaşılacağı gibi askeri amaçlara hizmet eden ve askerlerimize zorlu doğa şartlarında yardımcı olmasını umduğumuz bu uygulama, askeri takım liderleri tarafından kullanılabilecek ve oluşan bazı problemleri en kısa zamanda diğer birimlere bildirecek şekilde tasarlanmıştır. Yaveri kısaca anlatmak istersel, kullanıcının ve çevresindeki birkaç kilometre karelik alanın görüntülendiği ve sürekli güncellenen bir harita programı ve çeşitli yardımcı bileşenlerden oluşmaktadır. YAVER, komuta merkezi adını verdiğimiz bir merkezle sürekli iletişim halinde olan ve bu merkez tarafından verilmiş görevleri askeri takım liderine ulaştırabilen bir uygulamadır. Yine aynı şekilde askeri takım liderlerinin mesajlarını da komuta merkezine iletebilir. Askerler zorlu doğa şartlarında hareketli ve değişen ışık şartları altında görevlerini sürdürmekteler. Biz bu program ile bu şartları ciddi bir doğrulukta tespit edip, arayüzü, daha kullanışlı hale getirmeye çalıştık. Kullanıcı dostluğunu artırabilmek adına, arayüzlerin nasıl davranacağını da kullanıcının seçebileceği bir panel mevcuttur. read more...

Seminars

Alumni Spotlight

spot.jpg Since 2002 Tanol Türkoğlu has been working as CIO of Şekerbank T.A.Ş. Besides his weekly articles about technology, internet and digital culture have been published at his column, namely Ooof Off Line, of Cumhuriyet Bilim Teknoloji. read more...

Computer Club: This month in e-bergi

e-bergi is a Turkish online magazine prepared by Computer Club

index.txt · Last modified: 2014/10/24 17:21 by Ahmet Sacan